Integrace v globální informační společnosti
(ve sborníku konference Systémová integrace ’99, spolu s prof. J. Voříškem)
Celý článek...

 
 Banky a elektronický trh
(v časopise Systémová integrace 4/1999 spolu s prof. J. Dohnalem)
Celý článek...

 
 Bankovnictví v informační společnosti
(ve Sborníku prací doktorandů vědeckého semináře doktorského studia FIS, VŠE Praha, 2000; druhá část článku je s úpravami převzata z článku předchozího)
Celý článek...

 
 Model globální informační společnosti
(v časopise Systémová integrace 1/2001; jde o přepracování první části článku z vystoupení na dni doktorandů - viz výše)
Celý článek...

 
 Konference IBM e-Business Academy
(cover story ve sborníku konference a v čas. Zpravodaj VŠE, 2/2002)
Celý článek...

 
 Péče o klienta (nejen) v bankách
(čas. Bankovnictví 6-7/2002 a 8/2002, Economia, a.s.)
Celý článek...

 
 Impacts of the Global Information Society on the Banking Industry
(ve sborníku konference SSGRR 2002s, L’Aquila, Italy (July 29 - August 4, 2002, zvaná přednáška)
Celý článek... (PDF)

 
 Totální elektronizace peněz
(čas. Bankovnictví 6-7/2003 a 8/2003, Economia, a.s.)
(oceněno cenou rektorky VŠE v Praze za vědeckou publikační činnost doktorandů 2003)
Celý článek...

 
 Sytémová reintegrace v globální informační společnosti
(čas. Systémová integrace 1/2003 - květen)
Celý článek...

 
 Trendy a problémové oblasti obchodní infrastruktury
(čas. Systémová integrace 1/2003 - květen)
Celý článek...

 
 Nový přístup k řízení zisku
(čas. Moderní řízení 7/2003, Economia, a.s.)
Celý článek...

 
 Bezpečná komunikace a důvěryhodnost v GISp
(čas. Systémová integrace 2/2003 - srpen)
Celý článek...

 
 Různá pojetí architektury informačních systémů
(čas. Systémová integrace 2/2003 - srpen)
Celý článek...

 
 Data, informace, znalosti
(el. čas. E-Logos, Kat. filosofie, VŠE)
Celý článek...

 
 Deployment of Process Management
(Internet & Information Systems, PEF, ČZU v Praze, Praha 2004)
Celý článek... (PDF)

 
 Podpora řízení v informační společnosti
(Disertační práce, KIT, VŠE v Praze, Praha 2005)
Celý článek... (PDF)

 
 
 

 


Poslední změna 25.8.2009