Metodiky a realita návrhu informačních systémů s využitím vývojových nástrojů
 

Cílem práce je zjistit problémy, na které je možno narazit při návrhu informačních systémů a které mohou ovlivnit vazbu IS na realitu. Práce se zabývá analýzou a návrhem IS spolu s některými problémy při jeho implementaci. Text práce by měl pomoci zabránit vzniku problémových situací, resp. podat jejich řešení. Je představen nový přístup (tzv. mozaikový) k datovému modelování prostřednictvím entitně relačního diagramu, který umožňuje off-line týmovou práci (pro některá prostředí týmovou práci vůbec) a pohledy na datový model na různé úrovni abstrakce. Zároveň odstarňuje problémy s omezenou pracovní plochou vývojového nástroje, jako je tomu například u SDW. Datové modelování je podrobeno i další kritice, konkrétně nejednoznačnosti ERD při definici integritních pravidel a omezení. Z tohoto důvodu je představena rozšířená notace ERD. Práce se zabývá i návrhem modularity programového systému v návaznosti na mozaikový přístup, i když ten není pro tuto problematiku esenciální. V textu je možné nalézt pojednání o vztahu organizace subjektu, informačního systému (i jeho obsahu) a měnící se reality. Kromě toho práce podává řešení přístupu uživatelů k datům v databázi z hlediska jednotlivých záznamů a velkého počtu uživatelů. Možné je nalézt i řešení proprietárního logfile (z hlediska obnovy databáze a auditu uživatelů). Dále si všímám vztahu databáze - aplikace - realita/uživatel. Poslední část diplomové práce je věnována praktickému řešení informačního systému pro Vysokou školu ekonomickou v Praze. Na tomto řešení jsou předvedeny některé problémy a jejich řešení z předchozích kapitol.
 

Diplomová práce je k dispozici na Katedře informačních technologií, VŠE.


 
 
 
 
Poslední změna 27.10.2002