Použití

Demoverzi můžete volně používat a šířit. Za její šíření však nesmí být požadován žádný poplatek (přiměřený poplatek za přenosové médium tím samozřejmě není dotčen). Použití demoverze je omezeno na testovací období 30 dní od prvního použití. Chcete-li program používat i nadále, je nutné požádat o registraci. Po registraci budete moci plynule pokračovat v práci.

Komerčně lze používat pouze řádně zaregistrovanou verzi. Demoverzi lze používat po testovací období a připravovat si v ní data pro pokračování po registraci.

Zaregistrovat se pro používání neomezené verze můžete na stránce registrace.Charakteristiky programu demoverze

 Název:  Jednoduše na pozemkovou úpravu
 Verze:  a4.26    *** DEMOVERZE ***
 Modifikace:  10. prosince 2000
 Min. procesor:  i486 / 33MHz
 Min. RAM:  8 MB
 Místo na disku (aplikace po instalaci):  5 MB
 Operační systém:  od Win 3.1(1) včetně

 

Získání a instalace demoverze

Demoverzi si můžete volně nahrát z odkazů níže. Postupně si z příslušných odkazů nahrajte soubory DISK1, DISK2 a DISK3. Jde o komprimované soubory (ZIP). Pokud nemáte žádný komprimační program, můžete použít FREEZIP (popis níže). Na pevném disku si vytvořte nějakou pracovní složku - např. JPUINST. V ní si vytvořte další složky: DISK1, DISK2 a DISK3. Do složky DISK1 potom dekomprimujte soubor DISK1.ZIP, do složky DISK2 soubor DISK2.ZIP a obdobně do složky DISK3 soubor DISK3.ZIP.

Použití FREEZIP:
Můžete postupovat podle originálního popisu uvedeného na konci této stránky. Pro dekomprimaci však stačí toto:
 1. stáhněte si FREEZIP
 2. spusťte program FREEZIP - zdánlivě se nic nestalo, ale ve skutečnosti se program propojil s Průzkumníkem souborů
 3. do vytvořených adresářů přeneste příslušné soubory (do DISK1 soubor DISK1.ZIP apod.)
 4. zaZIPovaný soubor pak dekomprimujete tak, že na něm kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídnutého menu vyberete volbu UnZip here (pro správu souborů ovšem musíte použít Průzkumníka souborů)

 

Odkazy pro nahrání souborů


 

DISK 1

DISK 2

DISK 3

FREEZIP *

 

Instalace

Máte-li již připravené adresáře DISK1, DISK2 a DISK3 s příslušnými soubory, můžete zahájit instalaci spuštěním programu instaluj.exe v adresáři DISK1. Po spuštění instalačního programu se objeví LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMU (NEBO JEHO DEMOVERZE) POTVRZUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍMTO UJEDNÁNÍM. Dalším krokem v instalaci je volba, zda nainstalovat číselníky. Pokud jste s programem (ani jeho předchozími verzemi) ještě nepracoval(a), zaškrtněte nabízenou volbu a pokračujte v instalaci. Následně se objeví dialog pro výběr operačního systému (při použití Patche - viz níže - vyberte Windows 3.1(1), i když máte nejnovější verzi). Posledním krokem při instalaci je volba cílového adresáře a skupiny programů, kam se má aplikace nainstalovat. Demoverzi instalujte do adresáře jiného, než ve kterém máte (pokud máte) starší verzi programu. Po ukončení instalace se spustí nápověda k programu, která je uživatelům programu dobrým pomocníkem.

Chcete-li navázat na předchozí práci a vyzkoušet tak nové funkce programu na svých datech, je nutné zkopírovat si své stávající číselníky a datové soubory do adresáře nové verze. Podrobněji o tomto úkonu pojednává nápověda JPU.HLP (téma Před spuštěním, po spuštění), kterou si prostudujte ještě před prvním spuštěním programu.

Přehledový výklad programu je uveden na stránkách popisu programu.

Pokud při instalaci nebo spouštění programu dojde (nemělo by) k chybě, podívejte se na stránku s problémy při instalaci nebo spouštění.


 

Patch

I. Spouštění programu

Patch je v tomto případě náplast na chybu, kterou kdysi dopustil Microsoft - díky ní se aplikace z Fox Pro 2.5b Win, v níž je JPÚ napsán, nedá spustit na počítačích, které mají vyšší frekvenci procesoru, což jsou dnes všechny nově prodávané počítače.

Jak použít patch? Stáhněte si, prosím, soubor JPU-PATCH01.zip z odkazu níže. Dekomprimujte jej. Tím získáte dva soubory: dzpatch.exe a JPU-PATCH01.BAT.

Oba tyto soubory nakopírujte do složky, kde je nainstalován program JPÚ, běžně C:\JPU426. Pro orientaci: každopádně v té složce musí být JPU.EXE a hlavně pro odstranění chyby důležitý soubor FOXW250B.ESL.

Pak jednoduše spusťte (obyčejný dvojklik) program JPU-PATCH01.BAT. Zdánlivě se nic nestane, ale dojde k opravení té nepříjemné chyby. Dále je možné JPU.EXE normálně spouštět.
 
 


Patch: JPU-PATCH01.zip

 

II. Tisková sestava Bilanční list vlastníka pozemků -- druhá oprava sestavy

Druhým patchem je oprava, která je asi také způsobena u Microsoftu a nedostatečnou zpětnou kompatibilitou. V bilančním listu vlastníka pozemků se v programu JPÚ běžícím v nových Windows kód BPEJ roztahuje na dva řádky a součet celkového ocenění je zobrazen jako hvězdičky.

Druhá oprava tiskové sestavy spočívá ve změně čísla vyhlášky upravující toleranci kvality a výměry pozemků.

Odkaz níže obsahuje nově definovanou tiskovou sestavu. Jde o dva soubory: BILANCAB.FRX a BILANCAB.FRT (zkomprimované do JPU-PATCHBILAB.ZIP). Stáhněte si prosím tento zazipovaný soubor, dekomprimujte jej a oba získané soubory překopírujte do složky, kde je instalován program JPÚ. Pokud se Vás Windows zeptají, zda chcete přepsat původní soubory, odpovězte, že ano.Patch: JPU-PATCHBILAB.zip

 
 

Demo data

Odkazem níže (DEMO DATA) si do nějakého pracovního adresáře nahrajte soubor JPUDATA.ZIP. Pro jeho dekomprimaci opět použijte FREEZIP. V pracovním aresáři po dekomprimaci souboru najdete soubory JPUKATAL.DBF (seznam k.ú.) a dále soubory pro jedno k.ú. obsahující fiktivní data (soubory v názvu obsahují očíslování 001). Soubor JPUKATAL.DBF pak překopírujte do adresáře, kde je umístěn program JPU.EXE. Všechny ostatní soubory pak můžete nechat v původním adresáři, který nyní bude sloužit jako adresář pro k.ú. 001. Chcete-li, můžete adresář odpovídajícím způsobem pojmenovat. Tento adresář pak v programu JPÚ nastavte jako pracovní (hned při výběru k.ú. v dialogu tlačítkem Nastavit otevřete další dialog, ve kterém nastavení provedete). Jak očíslování souborů napovídá, číslo k.ú. je 001. Toto číslo zadejte i do příslušného políčka v dialogu výběru k.ú. Soubory DEMO DATA obsahují základní údaje vlastníků a parcel. Ostatní údaje můžete snadno doplnit z číselníků. DEMO DATA neobsahují provedenou pozemkovou úpravu. Jde o data, která jsou připravena tak, aby si uživatel mohl vyzkoušet, jak lze program při provádění pozemkové úpravy využít.


DEMO DATA

* Manuál k FREEZIP (upraveno dle dodaného originálu):
©1997-1999 Dariusz Stanislawek, Australia, email: ds@null.net
Přeložil Jindřich Brousil, jbrou@lf1.cuni.cz

FreeZip je malý, rychlý a výkonný ZIP-kompatibilní nástroj pro kompresi a dekompresi souborů a adresářů ve Windows 95/NT4. FreeZip se integruje s Průzkumníkem Windows a používá sdružování souborů a související menu ke kompresi a dekompresi souborů, včetně dlouhých názvů souborů a podadresářů. Umíte-li používat Průzkumník Windows, můžete používat FreeZip, aniž byste se učili něco nového. Setup (instalace) je záležitostí jednoho klepnutí myši (spuštění programu freezip.exe) a není třeba zadávat žádné možnosti ani nastavení. Přístup k menu a nápovědě získáte klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor ZIP (komprimovaný soubor):

 • UnZip - Dekomprimovat
 • UnZip here - Dekomprimovat do aktivní složky
 • ListZip - Zobrazit obsah souboru ZIP
 • TestZip - Ověřit integritu souboru ZIP
 • Pick UnZip folder - Definovat složku pro dekompresi
 • Reset UnZip folder - Zrušit definovanou složku pro dekompresi
 • FreeZip Help - Zobrazit nápovědu FreeZip
 • About FreeZip - Zobrazit informace o programu FreeZip


DEKOMPRESE

Dekomprese souboru ZIP se provádí jednoduše poklepáním na jeho jméno. Soubor bude dekomprimován do aktivní nebo definované složky. Pro všechny dekomprimované soubory můžete definovat jednu složku tak, že z menu vyberete „Pick UnZip folder“ a zadáte její jméno. Když pak poklepete na soubor ZIP kdekoli ve vašem systému, bude dekomprimován do této složky. K implicitnímu způsobu práce programu se vrátíte tak, že z menu vyberete „Reset UnZip folder“, nebo jednorázově můžete dekomprimovat do aktivní složky tak, že klepnete na soubor ZIP pravým tlačítkem myši a z menu vyberete „UnZip here“. 

 
KOMPRESE

Komprese souboru se provádí klepnutím pravým tlačítkem myši na jméno složky, ve které je soubor a zvolením položky „Zip“ z menu. Současně budou zkomprimovány všechny další soubory a podadresáře, pokud ve složce nějaké jsou. Komprimovaný soubor bude mít jméno „Free.zip“ a bude uložen do stejné složky. Budete jej ovšem muset přejmenovat. Na jméno složky můžete klepnout v levém i pravém panelu Průzkumníku, ale „Free.zip“ vytvořený v pravém panelu bude zahrnovat všechny soubory a složky v tomto panelu zobrazené. Jestliže např. pravý panel zobrazuje obsah C:\ a vy vyberete jednu ze složek v tomto panelu zobrazených, zkomprimujete celý pevný disk. „Free.zip“ vytvořený z levého panelu bude obsahovat pouze zvolenou složku a všechno, co je v ní. Pokud si nejste jisti, používejte pouze levý panel. „Free.zip“ nebude vytvořen a nepřepíše soubor stejného jména, pokud již existuje v cílové složce. Průběh komprese můžete kdykoli zastavit pomocí [Ctrl]+[c] nebo [Ctrl]+[Break], nebo klepnutím na [X] okna. Částečně zkomprimovaný soubor bude automaticky odstraněn. 

 
OBSAH

Obsah komprimovaného souboru se zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši na jeho jméno a výběrem „ListZip“ z menu. 

 
TEST

Test integrity dat v komprimovaném souboru se provede klepnutím pravým tlačítkem myši na jeho jméno a výběrem „TestZip“ z menu. 

 
 
FreeZip může být odinstalován postupem:
Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Přidat nebo ubrat programy. 

Poznámka o Freeware
FreeZip je volně přístupný pro použití i distribuci. Máte mé svolení a nepotřebujete posílat e-mail v případě zařazení programu FreeZip na CD-ROM nebo jiná media, za předpokladu, že budou prodávány za minimální cenu kryjící náklady na jejich výrobu a distribuci. 

 


Poslední změna 22.5.2004