Jednoduše na pozemkovou úpravu - JPÚ je program, který byl vyvinut pro snadné vedení SPI v pozemkové úpravě. Jeho kořeny sahají do první poloviny devadesátých let, kdy byla v okrese Litoměřice nasazena první verze. Na těchto stránkách je popisován program již ve verzi a4.26.

 

 
Jde o databázový (evidenční) program, který využívá data SPI (NYS-soubory i NIX-číselníky). Do stejného formátu je pak možné exportovat nový stav či parcely v p.ú. zrušené. Výstupem programu je i řada tiskových sestav, z nichž některé mohou být exportovány do formátu XLS či texotvého souboru. Program umožňuje import údajů bilance B z textového nebo CSV souboru.

 
 

V programu se pracuje po jednotlivých LV, tzn. na obrazovce se ukazují data týkající se nastaveného LV. Tak je možno pracovat s podrobnějšími údaji k LV, s daty o vlastnících a v neposlední řadě s daty o parcelách. Následující obrázek ukazuje pracovní schéma, které je kromě jiného možné vyvolat z ovládacího pruhu pod hlavním menu a které ocení především uživatelé v seznamovací fázi. Jednotlivá okna je možné otevřít kliknutím na jejich symbolu v tomto dialogu, nebo přímo z hlavního menu.

 
 

Vstupní formulář obsahuje seznam parcel s jejich údaji. V tomto okně (a v okně příslušných údajů BPEJ) se číselně rozdělí výměra parcely na zařazenou a nezařazenou. Podle tohoto rozdělení se pak parcely objevují v oknech bilance A - vnesené, resp. vyjmuté. Do okna bilance B se zadávají nové, vznikající parcely. Program umožňuje pracovat i se zatížením parcely, konkrétně s břemeny a omezeními (zástavni právo apod.).

Aby Vaše práce na pozemkové úpravě byla co nejefektivnější, nabízí program řadu kontrol - kontrola součtů výměr, kontrola výměr a ocenění na bilancích A/B, kontrola podílů a další.

Program je maximálně otevřen - využívá číselníků, které dovolí uživateli nastavit potřebné údaje (nastavení programu i číselníků SPI - např. druh pozemku, rozlišení právního vztahu...)

Zde je pro ilustraci ukázáno prostředí programu:

 
 

 

 

 


Poslední změna 19.3.2006